top of page

Politikker for Keramikværkstedet

Her finder du Keramikværkstedets politikker ved fortrydelsesret, aflysning og refusion vedr kurser, workshops og private events samt datasikkerhed

Fortrydelsesret

Medlemskaber

Når der er indgået aftale om et medlemskab i Keramikværkstedet, pr mail, telefon eller mundtlig aftale, er du som udgangspunkt forpligtet til at begynde dit medlemskab efter aftalen.
 

Efter anmodning om et medlemskab hos Keramikværkstedet har du fortrydelsesret indtil fakturaen for medlemskabet udskrives. Når fakturaen er udstedt, er der fortsat 14 dages fortrydelsesret, men der pålægges et gebyr à 500kr ved afmeldelse af medlemskabet. Gebyret skal dække tabte omkostninger for administration og for optagelse af pladsen for andre medlemmer.
Ved aftale om medlemskab modtager du også et eksemplar af Medlemsbetingelser for Keramikværkstedet, hvori betingelserne for opsigelse er klargjort. Har Ceramicsandwood ikke modtaget din erklæring inden 14 dage efter mundtlig eller skriftlig aftale om medlemskab, bortfalder fortrydelsesretten, og opsigelsesvarsel træder i kraft. For at gøre fortrydelsesretten gældende, skal du ved en tydelig erklæring via mail give os meddelelse herom.

 

Kurser og workshops

Tilmelding 
Tilmelding foregår digitalt via hjemmesiden og via kontaktformularen på keramikvaerkstedet.dk. Du kan også tilmelde dig - og købe kurser og workshops via ceramicsandwood.dk eller ved at skrive en mail til ceramicsandwood@gmail.com. Du er tilmeldt kurset eller workshoppen, når du modtager en skriftlig bekræftelse herom. Når du har sendt dine kontaktoplysninger, udskrives og sendes en faktura pr mail. Betaling af fakturaen sikrer din plads på kurset eller workshoppen. Ved køb af kurser og workshops på ceramicsandwood.dk, gælder købet, som tilmelding til kurset.

Priser og betaling 
Prisen dækker undervisning samt forplejning som angivet i kursusbeskrivelsen. Kursusmaterialer og brændinger afregnes separat efter endt kursus/workshop. Materialeprisen står under kursusbeskrivelsen for det pågældende kursus. 

 

Når du har sendt dine kontaktoplysninger efter tilmelding til kurset, udskrives og sendes en faktura pr mail. Betaling af fakturaen sikrer din plads på kurset eller workshoppen.

 

Afmelding
Afmelding fra kurser og workshops skal altid ske skriftligt til ceramicsandwood@gmail.com. Oplys venligst navn på kurset og dit navn.

Ved afmelding frem til 25 dage før kursets start refunderes 50% prisen på kurset/workshoppen fratrukket et administrationsgebyr på 250 kr. 

Ved afmelding senere end 25 dage før starten på kurset eller workshoppen, vil betalingen ikke blive refunderet

Al refundering foregår til den konto, der blev anvendt ved tilmelding/betaling.

 

Aflysning af kursus/workshop
Hvis Keramikværkstedet må aflyse et kursus eller workshop får du besked pr mail og det fulde beløb refunderes

EVENTS - Private events som polterabends, fødselsdage, teambuilding o.lign.

Har du indgået skriftlig aftale pr mail, om at Keramikværkstedet/Ceramicsandwood afholder et privat event, fx, en polterabend, fødselsdag, teambuilding-workshop, refunderer Keramikværkstedet ikke beløbet efter udskrivelse af en faktura. Kunden betaler for samtlige personer, som workshoppen er booket til. Aflysninger/sygdom af enkeltpersoner efter fakturaens udskrivelse, kan der ikke tages højde for.

Du kan anmode om at Keramikværkstedet afholder eventet på en anden dato end den først aftalte, men i udgangspunktet bortfalder retten til ændring af datoen så snart aftalen er indgået og fakturaen er udskrevet. 

I tilfælde af at Keramikværkstedet må annullere et privat planlagt event, vil det fulde beløb blive refunderet

Politik om beskyttelse af persondata

Dine data

Vi benytter os af følgende services og systemer, der indsamler data om dit besøg på vores website og gør os i stand til at måle besøgsadfærd og kommunikere for at forbedre oplevelsen og kundeservicen på keramikvaerkstedet.dk /keramikværkstedet.dk. Leverandørerne overholder gældende GDPR-bestemmelser vedr. håndtering og opbevaring af data. Alle data om dit besøg på hjemmesiden er anonymiserede og ikke personhenførbare:

  • Google Analytics

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Keramikværkstedet. Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser. Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services. Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger. Keramikværkstedet indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

  • Gennemfører et køb af vores produkter

  • Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på keramikvaerkstedet.dk/keramikværkstedet.dk er firmaet Ceramicsandwood c/o Tinne Maria Andersen, Borups Allé 29, st. th, 2200 København N. CVR: 37963690

 

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse.

Når du betaler for dit produkt, indsamler vi dit navn, dine kortdata og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale.

Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb af et produkt, vil du desværre ikke have mulighed for at købe produkter af os på vores hjemmeside. Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af nyhedsbrev) vil blive slettet 5 efter, at du har modtaget din vare, jvfr. bestemmelserne i regnskabsloven.

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger eller overfører ikke dine persondata til tredjepart, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande. Hvis du har bestilt levering, vil oplysningerne om dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse blive udleveret til vores fragtfirma med henblik på levering af dine indkøb.

Vi har vores webshop og betalingssystem gennem Wix´som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i Wix´datacentre.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

  • At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
    • At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed. Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning på kontakt@keramikvaerkstedet.dk

Kontaktoplysninger

Keramikværkstedet (Ceramicsandwood)
c/o Tinne Maria Andersen
Borups Allé 29, st. th.
2200 København N
Tlf 42837079
ceramicsandwood@gmail.com
CVR: 37963690
 

Bestilling af produkter, herunder medlemskaber/kurser/workshops
Medlemskaber til Keramikværkstedet er momsfri. Ligeledes er kurser/workshops til private. Alle øvrige priser på websitet er angivet med moms og alle danske afgifter, told m.m. Vi tager forbehold for pris- og tastefejl.
Hvis varerne skal sendes til et andet EU-land, skal du stadig betale dansk moms, men ikke told på grund af reglerne om varernes fri bevægelighed.

Aftale om køb

For at du kan handle hos Keramikværkstedet, skal du i forbindelse med købet give følgende oplysninger, så vi kan gennemføre handlen og sende varerne til dig:

Navn
Adresse
Tlf.nr.
Mail adresse

Når du har sendt din bestilling/anmodning og Keramikværkstedet har modtaget den, er der indgået aftale om køb. Keramikværkstedet sender en faktura til dig pr. e-mail, så snart vi har modtaget din bestilling og du har modtaget en bekræftelse. 

bottom of page